Versenyszabályzat

A verseny leírása

A verseny a www.filmcontest.eu weboldalon közzétett feltételeknek megfelelő tartalmú és formátumú filmek elkészítésére irányul. A verseny célja, hogy mind Szigetköz, mind Csallóköz településeinek ismertségét növeljék, turisztikai forgalmát fellendítsék és mint lakóhelyet is vonzóvá tegyék azáltal, hogy a fiatalok a számukra meghatározó attrakciókat kisfilmek formájában, az interneten keresztül, tematikus oldalakon és közösségi tereken megosztják.

A verseny Halászi (HU) és Tomasov (SK) községek önkormányzatainak szervezésében zajlik. A verseny egyfordulós, a 2013. április 22-ig beérkezett, a projekt honlapjára feltöltésre került pályaművek vesznek benne részt. A verseny lezárulta után pedig kiválasztjuk, kihirdetjük és jutalmazzuk országonként az első 3 helyezett személyt illetve csapatot, valamint a közönségdíjast és ez esetleges szponzorok különdíjasait.

A részvétel feltételei

A versenybe jelentkezhet minden személy vagy legfeljebb háromtagú csapat, ahol minden tag legalább a 14. évét betöltötte. Csak természetes személyek illetve általuk alkotott nevezhetnek, így szervezetek, cégek nevezésére nincs lehetőség. Csapatok esetében csapatnevet kell megadni vagy a csapatvezető nevét külön megjelölni. Önállóan induló személy művésznévvel is részt vehet a versenyben, ez esetben az internetes felületen a művésznév látható szerzőként, és a valódi nevet a szervezők bizalmasan kezelik.

A versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek: a szervező települések Önkormányzatának  vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (vö. Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A versenyben minden résztvevő csapat vagy személy maximum három pályamunkát küldhet be. Egy személy önállóan és csapat tagjaként is nevezhet. A video anyag saját, eredeti, korábban nem publikált alkotás kell legyen. Az elkészült videó, filmalkotás feltöltésével a versenyző kijelenti, hogy az alkotás felett harmadik fél igénye nem áll fent, sem részeit, sem egészét nem másolta vagy plagizálta más, szerzői jogilag védett forrásból, és a művet a beküldést megelőzően nem publikálta. A szerzők az alkotás internetes felületen való feltöltésével elfogadják a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, és egyben korlátozás nélkül átruházzák az alkotás felhasználói jogait a nevezésben megjelölt ország részéről szervező önkormányzatra.

A videóra/filmre vonatkozó kitételek:

- terjedelem: 1-5 perc,

- bármilyen műfajban készülhet,

- formátuma szabadon választott (avi, mpg, wmv, mp4),

- képi felbontása legyen min. 1024x768,

- Szigetköz és Csallóköz bármely településéről illetve bármely választott témáról szólhat a videó.


A verseny időtartama

Nevezési szakasz és beküldési határidő: 2012. november 1. – 2013. április 22.

Eredményhirdetés: 2012. május

 

Zsűri

Háromtagú, közéleti hírességekből álló szakmai zsűri fogja értékelni a feltöltésre került pályaműveket. A feltöltött filmeket közönség szavazás is értékeli, valamint az esetleges szponzorok is felajánlhatnak díjakat. Egy film többféle díjban is részesülhet.

 

Az értékelési rendszer

Valamennyi pályaművet valamennyi zsűritag pontozza, 1-10 skálán, 4 szempontból:

- eredetiség,

- a térség vonzerejéhez való hozzájárulás mértéke,

- a kivitelezés minősége,

- személyes tetszés szerint.

A pályaművek végső pontszáma az egyes bírálók által adott részpontszámok összegzésével kerül meghatározásra.

Országonként a legtöbb internetes közönség szavazatott kapott kisfilm szintén elismerésben részesül.

A szponzorok további díjakat ajánlhatnak fel, amit saját értékelési rendszerük alapján ítélnek meg.

 

Díjak

A verseny összesített első három helyezettjének és közönségdíjasának jutalma: ingyenes részvételi lehetőség a projekt keretében szervezett szakmai táborban, elismerő oklevél, valamint esetlegesen egyéb díjak. A zsűri és a projekt vezetése további személyeket és csapatokat delegálhat a szakmai táborba, a rendelkezésre álló helyek függvényében.

 

Értesítések

Az eredményhirdetést követően legfeljebb négy munkanappal valamennyi nevező tájékoztatást kap a verseny eredményéről, a regisztráció során megadott e-mail címére.

 

Kizárási kitétel

A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó regisztráló, és a versenyszabályzat feltételeit nem teljesítő versenyző a szavazásból, illetve a versenyből kizárásra kerül. A jelen szabályzat feltételeinek való megfelelés tényét a versenyt szervező két önkormányzat vezetője bírálja el.

 

Nyeremények kézbesítése

Az oklevelek és díjak a szakmai táborban kerülnek átadásra.

Adatkezelés

A versenyzők a versenyben való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, email-cím) a verseny szervezője minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a versenyzők értesítése, a versennyel kapcsolatos hírek, szakmai információk továbbítása és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a verseny lezárását követő 12 hónapig.  Az adatok vonatkozásában a versenyzőt megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi Törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi Biztos segítségét is. A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a versenyzőktől kapott felhatalmazások keretei között.

 

Felelősség

A versenyzők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a versenyre történő jelentkezés során (vagy azt követően) a szervezőknek nem áll módjában ellenőrizni. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a versenyben való részvétel során.

 

Egyéb

A versenyző a versenyben történő részvétellel elfogadja a jelen versenyszabályzatot. A versenyző kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. A szervező fenntartja magának a jogot jelen versenyszabály módosítására, illetve kiegészítésére, melyet a www.filmcontest.eu weboldalon köteles közzétenni.

A pályamű beküldésével a szerző hozzájárul, hogy a pályaművet a szervező korlátlan ideig értesítés és ellenszolgáltatás nélkül felhasználja további bemutatásra, internetes felületeken vagy élő vetítésen, a szerző személy vagy csapat feltüntetése mellett. Ez a hozzájárulás a verseny lezárását követő 3 hónapig nem vonható vissza.

Legfrissebb videók

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.